GRDP là gì? Cách tính tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP

GRDP là một chỉ tiêu trong những đánh giá về phát triển của các hoạt động sản xuất tại một địa phương, khu vực nào đó?

Vậy GRDP là gì? Các cách tính chỉ tiêu GRDP 2020 như thế nào? Mời các bạn tham khảo ngay bài viết chia sẻ dưới đây nhé!

Nội dung chính:

GRDP là gì?

GRDP là viết tắt của cụm từ tiếng anh Gross Regional Domestic Product. Được dịch ra tiếng Việt có nghĩa là tổng sản phẩm trên địa bàn.

GRDP được hiểu là kết quả cuối cùng của các đơn vị sản xuất trong địa bàn của Tỉnh. các thành phố trực thuộc trung ương về các hoạt động sản xuất.

GRDP là gì?

Tại Việt Nam, chỉ số GRDP được dùng là chỉ tiêu kinh tế tổng hợp. Nhằm đánh giá giá trị hàng hóa tăng thêm và các dịch vụ được tạo ra ở trên địa phương và khu vực trong một thời gian nhất định.

Để hiểu một cách đơn giản nhất thì chỉ số GRDP chính là tất cả kết quả cuối trong các hoạt động sản xuất của các đơn vị sản xuất thường trú góp vào nền kinh tế của tỉnh, địa phương đó trong một khoảng thời gian nhất định.

Sự khác nhau giữa GDP và GRDP là gì?

Nội dung phía trên đã phần nào giúp ta hiểu chỉ số GRDP là gì? Và ở phần này chúng ta sẽ làm rõ những điểm khác biệt so với chỉ số GDP.

 • Chỉ số GDP là chỉ số tổng sản phẩm trong nước hay còn được gọi là tổng sản phẩm quốc nội. Là giá trị thị trường tính cho tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ đầu cuối được sản xuất trong phạm vi của một lãnh thổ nhất định tính trong một thời gian nhất định.
 • GDP là chỉ số tổng sản phẩm được tính cho một quốc gia, đất nước. Còn GRDP là chỉ số tổng sản phẩm được tính cho một khu vực, thành phố hay một tỉnh nhất định. Phạm vi tính của GRDP là nhỏ hơn so với phạm vi tính của GDP.

GRDP bình quân đầu người là gì

Chỉ số GRDP bình quân trên đầu người được tính là tổng sản phẩm tính trên mỗi người tại địa phương, tỉnh, thành phố hay khu vực. Là một trong những chỉ tiêu thống kê kinh tế tổng hợp rất quan trọng để đánh giá kết quả sản xuất bình quân tính trên đầu người mỗi năm.

Căn cứ vào những chỉ số đó để đưa ra các so sánh, đánh giá mức thu nhập, tổng sản phẩm của các vùng khác nhau trong nước. Để xác định được tỉnh, thành phố, khu vực nào sản phẩm có nhiều hơn.

Tăng trưởng GRDP là gì

Tăng trưởng GRDP là sự thay đổi tích cực theo hướng đi lên của các chỉ số của GRDP. Dễ hiểu hơn thì sự tăng trưởng GRDP chính là sự tăng lên của tỷ lệ tăng trước sản phẩm và các hoạt động sản xuất trong vùng.

Chỉ số sẽ được mang ra so sánh với các kỳ sản xuất năm trước để đánh giá và thống kê xem có tăng trưởng hay không.

Tăng trường GRDP

Chỉ tiêu GRDP là gì

Chỉ tiêu GRDP chính là con số mà đơn vị sản xuất đặt ra sau khi tổng kết báo cáo của năm cũ. Các chỉ tiêu dành cho năm mới sẽ là đích đến cho việc sản xuất và dịch vụ của địa phương. Có hai loại chỉ tiêu quan trọng nhất đó chính là chỉ tiêu đạt được và chỉ tiêu đặt ra.

Ý nghĩa của GRDP

Các chỉ số GRDP đã đưa ra trong một khoảng thời gian nhất định để đánh giá tổng quan các hoạt động sản xuất, kinh tế. Dựa trên tổng sản phẩm và dịch vụ trong các lĩnh vực trên địa phương đó. Vì phạm vi của GRDP nhỏ nên thuận lợi cho việc tính toán các chỉ số dễ dàng và các con số sẽ chính xác hơn.

Ý nghĩa của GRDP là gì?

Chỉ số sẽ được cung cấp số liệu cho quốc gia, đưa ra con số cho cả đất nước một cách chính xác hơn. Bởi những chỉ số được tính toán và thống kê bởi mỗi một tỉnh, địa phương.

Chỉ số GRDP cũng được đưa ra để làm so sánh sự phát triển, so sánh các dịch vụ, sản phẩm của các tỉnh trong một quốc gia. Từ đó sẽ đưa ra được các chiến lược sản xuất, hoạt động dịch vụ đúng đắn cho sự phát triển bền vững.

Cách tính tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP

Hiện nay đang có 3 phương pháp để tính GRDP:

1. Tính theo phương pháp sản xuất

Ta tính theo công thức sau: GRDP = VA + T – S

Tổng sản phẩm trên địa bản được tính bằng tổng giá trị tăng thêm của tất cả các ngành nghề, dịch vụ cộng với thuế của sản phẩm và trừ đi các trợ cấp sản phẩm.

Trong đó:

 • VA: Là tổng giá trị tăng thêm của các ngành nghề, dịch vụ
 • T: Là thuế nhập khẩu vào địa phương
 • S: Trợ cấp sản phẩm trong địa phương.

2. Tính theo phương pháp thu nhập

Công thức tính như sau: GRDP = I+T+A+S

Phương pháp này dựa trên mức thu nhập của từng cá nhân, từng hộ gia đình đang có hộ khẩu, sống và làm việc tại địa phương.

Tính toán dựa trên các yếu tố sau:

 • I = Thuế sản xuất ( không bao gồm phần trợ cấp sản xuất)
 • T = Thu nhập của người lao động đến từ các hoạt động sản xuất ( có thể tính bằng hiện vật quy ra tiền)
 • A= Khấu hao tài sản
 • S= Thu nhập hỗn hợp hoặc thặng dư sản xuất.

3. Tính theo phương pháp sử dụng

Công thức tính như sau: GRDP = C + G + I + (X-M)

Trong đó

 • C = Chi tiêu của hộ gia đình.
 • G = Tổng chi tiêu của cả hệ thống chính phủ và nhà nước.
 • I = Tích lũy tài sản hoặc đầu tư của nhà kinh doanh.
 • X-M: Xuất khẩu ròng – tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu.

Tổng kết

Như vậy với những thông tin trên đây chúng ta đã làm rõ được chỉ số GRDP là gì? Và các cách tính chỉ số GRDP như thế nào?

Hi vọng với những kiến thức hữu ích này sẽ giúp cho các bạn bổ sung thêm cho mình những kiến thức thú vị nhất.

5/5 - (1 bình chọn)

Về tác giả

Wikikienthuc Team

Leave a Comment