Pháp luật

Pháp lệnh là gì ? Thứ tự giữa pháp lệnh và Luật như thế nào?

Hiện nay nhu cầu phát triển của con người càng ngày càng tăng. Nhưng để đảm bảo các nhu cầu trong mức độ an toàn và hợp lý. Thì nhà…