Tiếng Anh

Stock là gì? Ý nghĩa của Stock trong kinh tế, đồ họa và Photoshop

Stock là gì? Chắc hẳn trong chúng ta không phải ai cũng hiểu rõ về thuật ngữ này. Trong rất nhiều lĩnh vực thì stock xuất hiện khá nhiều. Nhất…

Draft là gì? Ý nghĩa của Draft trong các trường hợp cụ thể

Draft mang rất nhiều ý nghĩa trong từng lĩnh vực khác nhau. Ở mỗi lĩnh vực draft lại được định nghĩa theo nghĩa riêng. Vậy cần hiểu draft là gì? …