Văn hóa

Niết bàn là gì? Làm sao để đạt đến cõi Niết bàn?

Niết bàn là gì là thắc mắc của rất nhiều người đang và muốn tu theo Phật pháp. Đây là cõi như thế nào mà chúng sinh đều muốn hướng tới khi đang còn hiện diện trong đời. Cùng khám phá tất cả thông tin...